www.btreality.sk

 Ochrana osobných údajov  |  Reklamačný poriadok a poučenie o ARS  |  Tel.:  0905 828 993, 0905 361 372

 

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!

 

SLUŽBA REALITNÝ MAKLÉR KUPUJÚCEHO

 (AGENT KUPUJÚCEHO)

 

Kúpa vhodnej nehnuteľnosti je veľký záväzok, ktorý vyžaduje množstvo času.

Pre dobrý obchod je nutné sa aspoň ako tak orientovať v realitnom trhu,

sledovať ponuky a vyberať vhodné nehnuteľnosti, riešiť detaily pred

a po obhliadkach a vyjednávať podmienky s realitnými maklérmi,

ktorí sú profesionálmi vo svojom odbore.

 

Je prirodzené, že väčšina kupujúcich sa cíti v tejto pozícii neisto.

Rovnaké profesionálne služby realitného makléra ako

predávajúci však môže využívať aj kupujúci.

 

Kupujete nehnuteľnosť? Je dobré mať vedľa seba odborníka


Prevažnú väčšinu nehnuteľností predávajú realitné kancelárie cez svojich realitných maklérov. Sú to však makléri na strane predávajúcich, ktorých si objednávajú a najímajú výhradne predávajúci, a ktorých cieľom je predať ich nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu.  

Na Slovensku ešte nie je obvyklé, aby mali kupujúci svojho realitného makléra, naproti tomu na vyspelých realitných trhoch v zahraničí je bežné, že obchod medzi sebou dojednávajú dvaja makléri a to jeden na strane predávajúceho a druhý na strane kupujúceho.

Bežný realitný maklér (maklér na strane predávajúceho) je za svoju činnosť obvykle honorovaný z konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti predávajúcou stranou. Prioritnou úlohou bežného realitného makléra je teda predať nehnuteľnosť (podľa možností čo najrýchlejšie a za čo najvyššiu cenu) a poskytnúť komfortný servis a odborné poradenstvo tej strane obchodu, ktorá ho odmeňuje – teda predávajúcemu.

Realitný maklér zastupujúci predávajúceho nemá dostatočný dôvod obhajovať záujmy kupujúceho (napr. poskytovať mu odborné poradenstvo), keďže je len jedným z  potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosť a tak k nemu ako ku kupujúcemu aj pristupuje.

Tým sa kupujúci v podstate dostáva do situácie, kedy sú jeho záujmy pre bežného makléra až druhoradé a aj to iba v rozsahu poskytnutia nevyhnutného, primeraného servisu pre úspešné zrealizovanie realitného obchodu.

 

Služba agent kupujúceho


Agent kupujúceho, inými slovami realitný maklér kupujúceho predstavuje službu, ktorá je určená pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti, a ktorú v zahraničí pri kúpe nehnuteľnosti využíva veľká časť kupujúcich.

Táto služba je výhodná z dôvodu posilnenia vyjednávacej pozície kupujúceho v porovnaní s predávajúcim, ktorého záujmy zväčša realitné kancelárie uprednostňujú pred záujmami kupujúceho.

Agent kupujúceho je realitný maklér, ktorý zastupuje a chráni Vaše záujmy a je na strane kupujúceho. Jeho úlohou je nájsť kupujúcemu nehnuteľnosť presne podľa jeho požiadaviek a predstáv pri poskytnutí maximálnej možnej miery komfortu, poradenstva, odbornosti a bezpečnosti celého realitného obchodu.

Služba realitného makléra kupujúceho dokáže skvalitniť výber kupovanej nehnuteľnosti a kupujúci má po svojom boku odborníka, s ktorým vie konzultovať stavebno-technickú stránku prezeraných nehnuteľností ako aj posúdiť oprávnenosť výšky jej ceny. Poskytne Vám informácie o aktuálnej situácii na realitnom trhu v danej lokalite. 

Nestranne Vás na obhliadkach upozorní na dôležité detaily nehnuteľnosti, prípadne usmerní, čo je a čo nie je výhodná kúpa, pričom bude dbať na Vaše predstavy, požiadavky a nároky na kupovanú nehnuteľnosť. Môže sa stať, že v niektorých prípadoch Vám poradí nekupovať Vami zamýšľanú nehnuteľnosť práve z dôvodov, ktoré ste Vy sami nedokázali rozoznať. Poradenská zložka má pri tejto službe oveľa väčší význam ako pri predaji.

Nakoľko profesionálny maklér kupujúceho má praktické skúsenosti a prehľad o cenách pri predaji obdobných nehnuteľností v aktuálnom časovom období a v neposlednom rade aj s vyjednávaním konečnej kúpnej ceny, tak býva často úspešný v dosiahnutí skutočne čo najväčšej zľavy pre Vás ako kupujúceho.    

Pridaná hodnota takéhoto makléra je v tom, že klientovi ušetrí reálne niekoľko dní, týždňov  až mesiacov strávených na internete pri hľadaní vhodnej nehnuteľností a v neposlednom rade stovky až tisíce eur, o ktoré dokázal rozumnými argumentmi a na základe svojich profesijných skúseností a zručností znížiť kúpnu cenu.

Vyjedná Vám lepšie podmienky a spoľahlivo za Vás vybaví všetky formality tak, aby ste mali istotu, že všetko prebehne bez problémov.

No a v neposlednom rade kúpa domu, bytu či pozemku významnou je investíciou. Ak bude investícia správna, môžu sa Vám jedného dňa, pri predaji nehnuteľnosti peniaze investované do služieb makléra vrátiť aj s úrokmi.

  

Po čom túži každý kupujúci


 • Chcel by nájsť jedinečnú nehnuteľnosť, ktorá vyhovuje jeho potrebám a životnému štýlu
 • Kúpiť nehnuteľnosť za čo najvýhodnejšiu cenu tak, aby sa v budúcnosti dobre predala
 • Kúpiť bez nepríjemných prekvapení a čo najrýchlejšie

 

Čo je úlohou agenta kupujúceho? 


Agent kupujúceho svojim profesionálnym prístupom zabezpečuje pre kupujúceho odborné poradenstvo, šetrenie času a financií počas celej doby hľadania nehnuteľnosti až do uzavretia realitnej transakcie. Je dôležité spomenúť, že táto služba si vyžaduje skúseného, realitného trhu znalého realitného makléra pre konkrétnu lokalitu.

Počas celého procesu kúpy sa budete môcť spoľahnúť na realitného makléra s požadovaným vysokoškolským vzdelaním, ktorý je profesionálom vo svojom odbore a ktorý sa v problematike pohybuje každodenne, má prehľad o cenách na trhu a práve preto bude rozumieť aj tomu, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať cena Vami vybranej nehnuteľnosti.

 

Rozsah poskytovaných služieb:

Rozsah poskytovanej služby závisí od toho, či rokovania o sprostredkovaní kúpy prebiehajú s realitnou kanceláriou zastupujúcou predávajúceho alebo priamo so samotným majiteľom nehnuteľnosti. V prípade, že je to majiteľ, tak naša realitná kancelária v prípade súhlasu majiteľa zabezpečí kompletnú zmluvnú dokumentáciu (rezervačná zmluva, kúpna zmluva). ako aj vklad kúpnych zmlúv a návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V prípade že predávajúceho zastupuje realitná kancelária, táto si zvyčajne zmluvnú dokumentáciu zabezpečuje vo vlastnej réžii, včítane úkonov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností. Úlohou agenta kupujúceho je v tomto prípade zmluvnú dokumentáciu prekontrolovať, prípadne pripomienkovať a spolu s kupujúcim odsúhlasiť. 

Rozsah služby poskytovanej realitným maklérom kupujúceho pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti pozostáva z nasledovných činností:

 • Prieskum trhu a dohľadanie nehnuteľností podľa požiadaviek záujemcu;
 • Asistencia pri komunikácií s predávajúcimi (vyžiadanie ďalších informácií o  nehnuteľnosti, dojednanie termínov obhliadok a ostatných organizačných vecí);
 • Obhliadky nehnuteľností;
 • Asistencia pri preskúmaní stavu nehnuteľností;
 • Asistencia pri zjednávaní nižšej ceny;
 • Asistencia pri vybavovaní úveru;
 • Asistencia pri vybavovaní znaleckého posudku;
 • Asistencia pri úkonoch spojených s rezerváciou nehnuteľnosti, prípadne vypracovanie rezervačnej zmluvy;
 • Asistencia pri úkonoch spojených s podpisom kúpnej zmluvy (banka, notár), prípadne vypracovanie kúpnej zmluvy; 
 • Asistencia pri úkonoch spojených so zápisom do katastra nehnuteľností, prípadne zrealizovanie týchto úkonov;
 • Asistencia pri protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti;

 

Aká je výška odmeny za službu agent kupujúceho? 


Tým, že maklér zastupuje výlučne záujmy kupujúceho, ktorý si u neho služby objednal je logické aby bol platený kupujúcim.

Výška odmeny pre agenta kupujúceho u nás nie je presne definovaná. Podľa vzoru z iných krajín ako napr. v USA alebo v Rakúsku, kde je agent kupujúceho bežnou praxou sa jeho odmena pohybuje väčšinou percentuálne a to v rovnakej výške ako pri predaji.

Časť našej odmeny, alebo niekedy aj jej celá výška môže byť financovaná práve z ušetrených peňažných prostriedkov z maklérom vyjednaného zníženia kúpnej ceny nehnuteľnosti oproti cene pôvodne navrhovanej alebo inzerovanej.  

Nie je to však pravidlom, zriedkavo sa ako „výhodná ponuka“ vyskytne aj nehnuteľnosť, ktorá už na prvý pohľad zaujme výhodnou cenou a jej majiteľ nemusí súhlasiť so znižovaním ceny,  nakoľko si je vedomý, že vzhľadom k  hodnote ponúkanej nehnuteľnosti a nadstavenej cene pri porovnaní s inými podobnými nehnuteľnosťami na trhu v danej lokalite je jeho ponuka pre záujemcov atraktívna, a že za túto cenu dokáže v krátkej dobe predať. Inak povedané, u „výhodnej ponuky“ je niekedy ťažké dohodnúť zníženie kúpnej ceny.

Satisfakciou pre kupujúceho v tomto prípade je, že vďaka svojmu maklérovi aj keď bez vyjednania zníženej kúpnej ceny kúpil „výhodnú ponuku“, čím zrealizoval výhodný realitný obchod a  účelne vynaloženú investíciu do bývania.     

Naša odmena sa teda môže odvíjať aj z "ušetrených peňažných prostriedkov“ pri dosiahnutí maximálneho možného zníženia kúpnej ceny, pokiaľ je to v konkrétnom obchodnom prípade možné.  

Výška odmeny za službu agent kupujúceho je stanovená pre každý obchodný prípad individuálne, vzájomnou dohodou zmluvných strán a zohľadňuje všetky špecifiká a rozsah služieb konkrétneho obchodného prípadu.

Vopred dohodnutá odmena býva uvedená v Zmluve o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti uzavretej medzi záujemcom a sprostredkovateľom. 

Podrobnejšie informácie získate pri osobnom stretnutí, kde si dohodneme aj všetky zmluvné podmienky.  

 

Kontakt


Naši klienti nám potvrdzujú, že aj kúpa nehnuteľnosti môže byť príjemným zážitkom. Ak máte záujem o službu agent kupujúceho, obráťte sa na ľubovoľnú pobočku našej realitnej kancelárie:

Realitná kancelária BT REALITY

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany,

 • Pobočka 1:  Ing. Peter Babič BT REALITY

Telefón:  0905 828 993, e–mail:  babic-ZVNC-btreality.sk

 • Pobočka 2:  Ing. Ján Tonkovič BT REALITY

Telefón:  0905 361 372, e–mail:  tonkovic-ZVNC-btreality.sk

alebo nás kontaktujte

na e–mailovej adrese:  btreality-ZVNC-btreality.sk

prípadne vyplňte na našej webovej stránke formulár v sekcii „CHCEM KÚPIŤ“.

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2